Loading...
Yönetici ve Takım Koçluğu2019-03-05T11:10:10+03:00

Project Description

Yönetici ve Takım Koçluğu

Cantekin olarak Türkiye’de son 10 yıldır, profesyonel koçluk çalışmalarıyla kurumların, şirketlerin ve çalışma hayatındaki bireylerin gelişimine ve olumlu değişimine katkı veriyoruz.

Profesyonel koçluk,  son dönemde şirketlerin, yöneticilerin, çalışanların, liderlerin, girişimcilerin, kısacası iş yaşamının içinde yer alan tüm oyuncuların aşina olduğu bir konu haline geldi. koçluk, yatırıma geri dönüşü, hedef gerçekleştirme ve aksiyon alma yönünde hızlı desteği ile son dönemde çok daha ön plana çıktı.  Koçluğa yatırım yapan şirketlerin, sadece iş süreçlerine ve çıktılarına değil aynı zamanda, çalışanlarının hayatının tüm alanlarına etki edecek bir fayda yarattıkları bilinmektedir. İnsan bütünselliğinden yola çıkarak ve insan gelişimine verdiğimiz katkıyı ön planda tutarak içinde olduğumuz koçluk proje ve çalışmalarımızı şirket misyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz.  Kurumsal alandan filizlenen bu gelişim sürecinde ortaya çıkan şaşırtıcı olumlu sonuçları, danışanlarımızın verdikleri gelişim geribildirimlerini ve gelişimlerine şahitlik ve eşlik etmeyi çok değerli buluyoruz.

Profesyonel Koçluk Nasıl Fayda Sağlar?

Profesyonel koçluk bireylerin, yaşamlarında, kariyerlerinde, işlerinde ve örgütlerinde  etkili olumlu sonuçlar elde etmelerine yardımcı olan profesyonel bir ilişkidir.

Koçluk sürecinde bireyler,

 • Öğrenimlerini derinleştirirler

 • Performanslarını geliştirirler

 • Ve yaşam kalitelerini arttırırlar.

*Koçluk kavramı ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) koçluk tanımından yola çıkarak tanımlanmıştır.

Yönetici Koçluğu Kimler İçindir?

 • Yönetim ve liderlik becerilerini geliştirmek ve yeniliklere ayak uydurmak isteyen

 • Çalıştıkları ortamda yeni sorumluluklar edinmek üzere veya edinmiş olan

 • Kültürel farklılıkların bulunduğu ortamlarda çalışan

 • Farklı bir kültürde yöneticilik yapmaya başlamış olan

 • İş ve özel yaşam dengesini kurmakta zorlanan

 • İletişim ve liderlik konusunda gelişim ihtiyacı olan

 • Yönetim kademesine aday gösterilen/olan

 • Takımla çalışma konusunda zorluk çeken

 • Takım verimliliğini arttırmak isteyen

herkes için yönetici koçluğu yarar sağlayacaktır.

Takım Koçluğu

Dünya üzerinde, global oyuncuların, gerçeğe dönüşen girişimlerin ve mutlu iş ortamlarının arkasında iyi takımlar vardır. Yeniliği, desteği, bilgiyi, cesareti ve verimi haznesinde barındıran takımlar, büyük bir sinerji ortaya çıkarırlar.

Takım içinde veya takımlar arasında bu iyilikleri perdeleyecek ya da engelleyecek durumlar oluştuğunda, takım koçluğu ile yeniden takım verimini sağlamak ve takım üyelerini aynı hedefe odaklamak mümkündür. Sistem bakış açısı ve sağladığı sayısız olasılık ve çözümü takımların içine taşıyoruz.

Takım Koçluğu Kimler İçindir?

Yeni oluşturulacak veya halihazırda çalışan takımlar için…

 • Ortak vizyon, hedef ve aksiyon planı geliştirmek ve uygulamak

 • Güveni geliştirmek

 • Kırılan güveni yeniden yapılandırmak

 • Problem çözme becerisini arttırmak

 • Verimli çalışmak

 • Verimli çalışmak

 • Yenilikçiliği arttırmak

 • Ve takımların geliştirmek veya değiştirmek istediği diğer konu başlıkları

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin