Loading...
Güven Ortağı Süreci2019-03-11T12:09:15+03:00

Güven Ortağı®

İnsanın en temel ihtiyacı olan ve dünya üzerinde istisnasız tüm ilişkilerin gerçeğe dönüşmesini ve sürebilmesini sağlayan en temel unsur güvendir.
Güvenin olmazsa olmaz varlığını, kurumsal alanda ve ötesinde toplum içinde de, daha fazla yaşatabilmek için Güven Ortağını bir yönetim modeli, liderlik yaklaşımı ve kültür aracı olarak hayal ettik, planladık ve ürettik. Güven Ortağı 18 yıllık danışmanlık, eğitim, koçluk kariyeri ve 10 yıla yakın süren bilimsel araştırmaların ve sahada deneyimin sonucunda doğdu.

Neden Daha Fazla Güven?

Güven ortağı olarak şirket kültürünüze, bütünselliğine, verimliliğine zarar veren durumlarda, nedeni birlikte keşfediyor, aksiyon önerileri geliştiriyor ve harekete geçerken lider ve çalışanlarınızın yanında oluyoruz.

Güven Ortağı Ne Sağlar?

Güven Ortağı Çalışma Süreci

Güven Ortağı, bir pusula ile çalışır. Güven pusulası merkezine bireyi veya şirketi yerleştirir ve birey veya sistem içinde güvenin temel dört yönünde bir analiz yapar. Güvenin ve güvenilirliğin temeli olan bu dört ana yön, hangi davranışların, yaklaşımın ya da becerilerin geliştirilmesi, değiştirilmesi veya uzaklaştırılması gerektiğine işaret eder. Güven pusulası, bireyler, takımlar ve şirketler arasında güven gelişimine destek verir.

Güven Ortağı olarak bilimsel temeller üzerinde ve gerçekçi uygulamalar ile çalışırız. Güvenin gelişim sürecinde şirketiniz ile birlikte yürür ve sonuçları birlikte kutlarız.

Güven Ortağı Süreci

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin